header banner
Default

Zeytinyağı ihracatına izin verilmez


Table of Contents

  Ticaret Bakanlığı, dünyada azalan zeytinyağı rekoltesinin sebep olduğu artan dış talep ve dünya fiyatları sebebiyle yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam ettiğini, 1 Kasım'a kadar ihracata yönelik ek tedbirler alındığını bildirdi.

  Bakanlıktan yapılan açıklamada, Uluslararası Zeytin Konseyi (UZK) verilerine göre, Avrupa'da yaşanan kuraklık nedeniyle, İspanya ve İtalya başta olmak üzere dünyada zeytinyağı üretiminin 2022/2023 sezonunda yüzde 20 azaldığı, Türkiye'de üretimin yüzde 62 artış gösterdiği belirtildi.

  Açıklamada, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki hızlı yükselişin yurt içi fiyatlara yansıdığı, zeytinyağı perakende fiyatlarında iç piyasada görülen artışın, son bir yıllık dönemde genel fiyat artışının oldukça üzerinde seyrettiği kaydedildi.

  Avrupa Birliği'nin (AB) yüksek gümrük vergilerinden dolayı, Türkiye'nin AB üyesi ülkelere olan katma değerli ve nihai tüketiciye yönelik ambalajlı zeytinyağı ihracatının çok düşük miktarda yapılabilmekte olduğu belirtilen açıklamada, özellikle İtalya ve İspanya'nın Türkiye'den ithal ettikleri dökme ve varilli zeytinyağını işleyerek yeniden üçüncü ülkelere pazarladığına işaret edildi.

  DIŞ TALEP

  Açıklamada, dış talep sebebiyle yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanması amacıyla her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent kesinti yapılmasını düzenleyen kararın 19 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

  Zeytinyağı sektörüne ilişkin dış ticaret, yurt içi arz, tedarik, yurt dışı ve yurt içi fiyatlar konusunda Türkiye ve dünyadaki güncel gelişmelerin sektör paydaşlarıyla yoğun temas halinde bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  "Bu çerçevede dünyada azalan zeytinyağı rekoltesinin sebep olduğu artan dış talep ve dünya fiyatları sebebiyle önemli ölçüde yükselen dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yurt içi tüketici fiyatlarına olan olumsuz etkisinin devam ettiği kaydedilmiştir. Bakanlığımızca bu şartlar altında yeniden bir değerlendirme yapılarak, önümüzdeki zeytinyağı hasat döneminin başlangıcı olan 1 Kasım 2023'e kadar, dökme veya varilli zeytinyağı ihracatına yönelik olarak ilave tedbirler yürürlüğe konulmuştur. "

  1 KASIM'A KADAR YASAK

  Ticaret Bakanlığının söz konusu ilave tedbirlere ilişkin sektör temsilcilerine gönderdiği yazıda 1 Kasım'a kadar zeytinyağı ihracatının durdurulduğunun bildirildiği öğrenildi.

  Sources


  Article information

  Author: James Hill

  Last Updated: 1698047162

  Views: 1071

  Rating: 4.8 / 5 (30 voted)

  Reviews: 81% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: James Hill

  Birthday: 1923-06-26

  Address: PSC 3951, Box 3707, APO AA 64805

  Phone: +3627901464902865

  Job: Investment Banker

  Hobby: Metalworking, Drone Flying, Playing Piano, Cooking, Wildlife Photography, Fishing, Chess

  Introduction: My name is James Hill, I am a dedicated, venturesome, valuable, Adventurous, unswerving, capable, artistic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.