header banner
Default

Topdanmark A/S har nu leveret en intelligent alarm til yderligere 20 point 000, som vil spare boligejere for skader og vandspild


Table of Contents

  En lille robot på vandrøret kan hjælpe husstande med at forebygge alvorlige vandskader og minimere vandspild. På baggrund af positive erfaringer har Topdanmark besluttet at udrulle Leakbot, en intelligent vandalarm, til yderligere 20.000 kunder

  Efter 45.000 alarm-aktiveringer om utætheder og unormalt vandforbrug opskalerer Topdanmark nu den intelligente vandalarm, Leakbot, til markant flere kunder. 

  Siden juli 2021 har Topdanmark haft godt 10.000 Leakbots installeret blandt udvalgte kunder. Erfaringerne har været så positive, at Topdanmark for nylig har indgået et samarbejde med det britiske tech-firma OndoInsurTech, som betyder, at Leakbot fra marts 2023 skal udrulles til yderligere 20.000 kunder i Topdanmark.  

  Leakbot, der klipses nemt på hovedledningen, hvor vandet kommer ind i huset, kan ved hjælp af temperaturteknologi fortælle kunderne, om de har en lækage på et vandrør, et løbende toilet eller en dryppende vandhane.  

  “Vi sætter nu fart på udrulningen af Leakbots, fordi vi gerne vil være med til at forhindre omfattende vandskader i private hjem og spare kunderne for dyrt og unødvendigt vandspild,” siger Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark.  


  Kan opdage dyrt vandspild

  Erfaringer fra Topdanmark viser, at hver fjerde kunde (25 %) har igangværende utætheder, som de ikke kender til, før Leakbot installeres.  

  ”Vi har tidligere set, at et toilet kan løbe så lidt, at man faktisk ikke opdager det uden en Leakbot, og selvom det løber ganske lidt, kan det spilde op imod 275 liter i døgnet, hvilket kan betyde en vandregning på omkring 8.000 kroner årligt,” siger Rasmus Ruby-Johansen.  

  Ikke nok med at Leakbot kan opdage vandspild, gør den også opmærksom på lækager, før de udvikler sig til vandskader. Omkring 500 af kunderne i Topdanmark har fået en alarm fra leakboten på en situation, som potentielt kunne have udviklet sig til omfattende vandskade. Tallet kan lyde lavt, men det skal ses i forhold til, at en vandskade fra skjulte rør typisk koster mellem 50.000-60.000 kroner, men i værste fald løber op i flere hundrede tusinde kroner, viser Topdanmarks erfaringer.   


  Flere end 70.000 danske husstande døjer nemlig ifølge F&P med utætte vandrør, viser tal fra F&P. Vandskader rammer især 60’er og 70’er huse, da disse huses rør ofte ruster over tid og bliver utætte.  

  ”Vandskader er ofte forbundet med stort besvær for den enkelte kunde, uanset hvor god en forsikring man har. Det skyldes, at der kan gå flere måneder, før skjulte rørskader i vægge, under gulve eller på lofter bliver opdaget,” siger Rasmus Ruby-Johansen.  


  Investerer milliarder i ny teknologi

  Den intelligente vandalarm er i tråd med Topdanmarks strategi om at digitalisere kundeoplevelserne og interaktionen. Leakbot er først og fremmest bygget digitalt, og alt salg og betjening er designet til mobilløsning, hvor det er muligt at betjene sit hjem digitalt.   

  Hos Topdanmark er ambitionen klar: Det skal være nemt og enkelt at være kunde, og derfor investerer selskabet over tre mia. kroner i ny teknologi.  

  Leakbot er blot ét eksempel på, hvordan Topdanmark bruger teknologi til at forebygge skader og dermed hjælper kunderne med mere end forsikring,” siger Rasmus Ruby-Johansen.  

  De 20.000 nye Leakbots skal efter planen udrulles til kunder fra marts 2023 til og med 2024.  


  // 
  Fakta: Hvad er Leakbot

  • Leakbot er en intelligent vandalarm, som kunderne selv kan montere på hovedledningen, hvor vandet kommer ind i huset.   
  • Herfra overvåger den ved hjælp af temperaturteknologi, om hjemmet har utætheder ved at måle temperaturen på vandrøret og i rummet.
  • Hvis Leakbot opdager et unormalt vandforbrug, sender den en alarm til kunden, som via den tilhørende app kan se en guide til at lokalisere lækagen og bestille en vvs’er, der kan hjælpe med at identificere og udbedre skaden.

  Sources


  Article information

  Author: David Hughes

  Last Updated: 1704628681

  Views: 1557

  Rating: 3.6 / 5 (100 voted)

  Reviews: 97% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: David Hughes

  Birthday: 1939-06-01

  Address: 76385 Duncan Neck, Anthonyberg, AZ 32165

  Phone: +4730381249398518

  Job: Mechanic

  Hobby: Geocaching, Aquarium Keeping, Badminton, Amateur Radio, Gardening, Web Development, Robotics

  Introduction: My name is David Hughes, I am a talented, dedicated, vibrant, multicolored, striking, sincere, brilliant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.