header banner
Default

Bilimsel olarak, pizzaya en iyi uyum sağlayan peynir bulundu


Şeyma TAHAN / AA

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2014 15:27

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden bilim adamları, bilimsel araştırmaların her zaman karmaşık sorunların çözümü için yapılmadığını bir kez daha kanıtladı.

VIDEO: Pizzanın altını üstüne getirdik: Pizza Pay! 🍕😍
Yemek.com

Yeni Zelandalı bilim adamları bu kez "en lezzetli pizza hangi peynirle olur" sorusuna yanıt aradı.

Araştırmada, mozzarella, çedar, edam, colby, emmental, gravyer ve provolone olmak üzere 7 farklı peynir türü incelendi. Peynirlerin elastikiyeti, yağ oranı ve erime sıcaklığı gibi kriterler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Bilim adamları araştırma sonunda en lezzetli pizzanın mozzarella ile yapıldığını belirledi.

Diğer peynirlerin elastikiyetinin az olduğunu belirten bilim adamları, pişirme sırasında edam, çedar ve colbynin pizzanın üzerinde kolayca kabarmadığını, diğer peynirlerin "mükemmel pizza" için ise çok yağlı olduğunu vurguladı.

Sources


Article information

Author: Brian Burns

Last Updated: 1702074481

Views: 740

Rating: 3.7 / 5 (58 voted)

Reviews: 99% of readers found this page helpful

Author information

Name: Brian Burns

Birthday: 2009-01-20

Address: 9635 Connie Ways Apt. 438, Fernandezhaven, OH 29666

Phone: +4856784412709094

Job: Phlebotomist

Hobby: Puzzle Solving, Video Editing, Surfing, Photography, Fencing, Snowboarding, Yoga

Introduction: My name is Brian Burns, I am a unguarded, variegated, receptive, expert, valuable, courageous, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.