header banner
Default

Steeds meer handelaren kopen bitcoins op handelsplatforms


Eind vorig jaar ging de cryptobeurs FTX met veel kabaal failliet. Dit resulteerde in een groot gebrek aan vertrouwen in de crypto-markt, en veel mensen namen uit voorzorg hun coins op van andere exchanges. De effecten zijn nu nog steeds te zien, het aantal bitcoins dat op de balans van exchanges staat is al sinds begin januari van 2018 niet meer zo laag geweest als nu.

🎁 Cadeautje: Nederlands bedrijf geeft iedereen deze maand 2 maanden gratis mining Advertentie Rollman Mining

Erg weinig bitcoins bij exchanges

Dat blijkt uit on-chain data van CryptoQuant. Volgens het on-chain analysebureau staat er op het moment van schrijven maar 2,09 miljoen BTC op exchanges, oftewel ongeveer 10% van alle circulerende BTC. Bij de huidige bitcoin koers is dat zo’n 51,7 miljard euro waard.

Dat klinkt veel, maar dit aantal is al sinds begin januari van 2018 niet meer zo laag geweest als nu. 2018 was een jaar van een grote bodem van de bitcoin prijs en die van een lange bearmarkt. Dat suggereert wellicht dat het lage aantal niet zo positief is.

Matrixport-hoofdonderzoeker Markus Thielen verklaarde aan CoinDesk dat het ook een teken van een gebrek aan vertrouwen is. De val van FTX lijkt hier de belangrijkste factor in te zijn. Het faillissement zorgde immers niet alleen voor problemen bij de klanten van FTX, maar ook bij een flink aantal andere bedrijven. Zo verloren Silvergate, Genesis en velen anderen geld of gingen zelfs failliet.

Advertisement

Krimpende exchange reserves goed voor bitcoin?

Gelukkig heeft het ook een positieve kant. Want het lage aantal coins geeft aan dat mensen op dit moment niet van plan zijn om te verkopen. De coins zullen immers in wallets die niet van handelsplatformen zijn liggen, investeerders hebben dus veel vertrouwen in bitcoin.

Het blijft belangrijk om altijd een slag om de arm te houden, maar ook Glassnode beschrijft regelmatig de krimpende exchange reserves als gunstige factor voor de koers. Volgens een recent onderzoek van Bitfinex kopen trouwe HODL’ers bovendien alleen maar coins bij, wat ongetwijfeld bijdraagt aan het lage aantal coins.

Het moet benadrukt worden dat CryptoQuant ‘all exchanges’ benoemt, maar dit zal slaan op alle exchange-wallets waar het bedrijf zich bewust van is. Er bestaan enorm veel exchanges en een flink aantal zal weliswaar al failliet zijn gegaan, maar in werkelijkheid zal het totaalbedrag vermoedelijk iets hoger liggen. Toch zal het bedrag dat CryptoQuant noemt het overgrote deel zijn.

Sources


Article information

Author: Thomas Long

Last Updated: 1698320881

Views: 773

Rating: 3.8 / 5 (53 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Thomas Long

Birthday: 1916-01-13

Address: 281 Whitney Streets, East Jasonshire, CO 03345

Phone: +3594775553587883

Job: Social Media Manager

Hobby: Lock Picking, Amateur Radio, Drone Flying, Cross-Stitching, Camping, Photography, Ice Skating

Introduction: My name is Thomas Long, I am a courageous, honest, irreplaceable, exquisite, candid, transparent, vibrant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.