header banner
Default

Thales jobber med et kvantesikkert mobilt kommunikasjonssystem


Teknisk sjef for krypto, Anders Paulshus og kryptolog Ella Kristensen i Thales Norway har allerede testet et kvantesikkert kommunikasjonssystem som kan brukes på vanlige mobiltelefoner.

Teknisk sjef for krypto, Anders Paulshus og kryptolog Ella Kristensen i Thales Norway har allerede testet et kvantesikkert kommunikasjonssystem som kan brukes på vanlige mobiltelefoner.

Da Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) åpnet sitt nye senter for anvendt kryptologi på Fornebu onsdag, var Thales Norway blant industriaktørene som var med på å kaste glans over begivenheten.

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.

Besøksadresse:
Teknisk Ukeblad Media AS
Grensen 3, 0159 Oslo

Postadresse:
Teknisk Ukeblad Media AS
Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo

Fakturaadresse:
Teknisk Ukeblad Media AS
Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo
Org.nr. 919 646 683
[email protected]

Telefon/faks:
23 19 93 00/23 19 93 01

© 1995-2023 Teknisk Ukeblad Media AS

Sources


Article information

Author: Julie Riley

Last Updated: 1700145002

Views: 918

Rating: 3.9 / 5 (38 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Julie Riley

Birthday: 1958-09-22

Address: 94666 Robin Way, Phillipsfurt, UT 48486

Phone: +4275663499937389

Job: Article Writer

Hobby: Role-Playing Games, Aquarium Keeping, Cycling, Bowling, Dancing, Writing, Playing Chess

Introduction: My name is Julie Riley, I am a dazzling, fearless, audacious, artistic, honest, courageous, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.